sys-logo Slika
Kontakt telefon
+387 35 300 700
Početna -- Konsultacije -- Električna mjerenja

Električna mjerenja

Stranica u izradi

Slika

„Sicon SAS“ DOO, ima resurse, kompetencije i kapacitete da vrši konsultacije za dizajniranje rješenja  sistema za neprekidno napajanje.

Projekat dizajniranja rješenja se odvija u nekoliko faza koje snimak stanja, električna mjerenja, izrada izvještaja nakon mjerenja.

Izrada idejnog rješenja sistema za neprekidno napajanje sa proračunima efikasnosti, utroška električne energije, autonomije, ukupnih troškova, itd.   

0 0