sys-logo Slika
Kontakt telefon
+387 35 300 700
Početna -- Konsultacije -- ISO standardi

Konsultantske usluge, implementacija standarda i edukacija

Podnaslov

Slika

„Sicon SAS“ DOO, ima resurse i kompetencije da vrši edukacije i implementacije ISO standarda 9001:2015, 14000:2015, HACCP, HALAL kvalitete.

Teme edukacije su upoznavanje sa zahtjevima standarda, kratkim postupkom implementacije i postupkom certificiranja.

 

Edukacije se vrši  u našim prostorima ( max. 10 polaznika)  ili In-house

ako organizacija ima više od 7 polaznika, uz  dobre primjere iz prakse, kao i odlične materijale.

 

Vršimo potpunu implementaciju Sistema upravljanja po gore navedenim standardima i pripremu  Organizacije za certifikacijski postupak.

 

Projekt implementacije se odvija u nekoliko faza koje podrazumijevaju edukacije o zahtjevima standarda, edukacije o izradi dokumentacije, kao i osposobljavanje za Interne auditore.  Zajedno sa organizacijom izrađujemo svu potrebnu dokumentaciju po zahtjevima Standarda.  Educiramo uposlenike o menadžerskim metodama kao što je SWOT analiza, Brainstorming , Brainwriting , Izbor problema, Dijagram toka, itd. U sklopu Implementacije vršimo i Interni audit , izrađujemo dokumentaciju nakon Internog audita i pripremamo Organizaciju za certifikacijski audit 1 i 2 korak.

0 0